Напрямки аспірантури PDF Друк

На кафедрі філософії ГМІ НАУ відкрита аспірантура за напрямками:

09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання

09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії

09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури

 

За 2011 рік викладачами кафедри захищено такі дисертації:

Скиба Оксана Петрівна 30.04.2011р. захистила дисертацію у Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка на тему: "Стиль наукового мислення: методологічний і культурно-історичний виміри", напрям 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання.

Пода Тетяна Анатоліївна 05.10.2011р. захистила дисертацію у Національному авіаційному університеті на тему: "Зміна дискурсу світової політики у постмодерній перспективі", напрям 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії.

 

У 2012 році викладачами кафедри захищено такі дисертації:

Іщук Сергій Миколайович 16.05.2012р. захистив дисертацію у Національному авіаційному університеті на тему: "Інтернет комунікації в контексті культури інформаційного суспільства", напрям 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури.

Прудиус Роксолана Геннадіївна 12.09.2012р. захистила дисертацію у Національному авіаційному університеті на тему: "Образ людини у класичній та посткласичній філософських парадигмах: компаративний аналіз", напрям 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури.

Ченбай Наталія Анатоліївна 05.10.2012р. захистила дисертацію у Національному авіаційному університеті на тему: "Соціокультурний вимір науково-технічного знання в інформаційну епоху", напрям 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії.