Вісник Національного авіаційного університету. Серія. Філософія. Культурологія PDF Друк

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я !


Національний авіаційний університет двічі на рік видає збірник наукових праць "Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія", який затверджений постановою Президії ВАК України (постанова від 6 березня 2015 року) як фаховий з філософських наук.

Видання індексується Google Scholar та базою даних Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського (посилання..)

За додатковою інформацією звертайтеся до головного редактора Вісника, завідувача кафедри філософії Дротянко Любов Григорівни (роб. тел. (044) 497-53-84), науково-технічного редактора Ягодзінського Сергія Миколайовича (роб. тел. (044) 406-74-01 або e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) або до методистів кафедри (роб. тел. (044) 406-74-01).

Пропонуємо Вашій увазі повнотекстові електронні версії останніх випусків Збірника.

Архіви журналів містять також статті англійською мовою.


Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 2 (22). – К.: НАУ, 2015. – 152 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1 (21). – К.: НАУ, 2015. – 152 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 2 (20). – К.: НАУ, 2014. – 136 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1 (19). – К.: НАУ, 2014. – 148 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 2 (18). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2013. – 134 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1 (17). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2013. – 152 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 2 (12). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2010. – 220 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1 (11). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2010. – 178 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 2 (10). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 194 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1 (9). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 188 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 2 (8). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2008. – 186 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1 (7). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2008. – 190 с.
(видаліть з назви файлу розширення .doc та розпакуйте архів зі статтями)

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 2 (6). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2007. – 196 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1 (5). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2007. – 184 с.
(Вісник присвячений 100-річчю від дня народження С.П. Корольова та 50-річчю початку космічної ери)

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 2 (4). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2006. – 224 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1 (3). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2006. – 224 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 2 (2). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2005. – 202 с.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – № 1. – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2004. – 136 с.

 

УВАГА! У випадку цитування посилання на вихідні дані Вісника НАУ. Серія: Філософія. Культурологія обов'язкові.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до Збірника наукових праць «Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія»


Стаття повинна бути структурована і, відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2), мати такі елементи:

1) постановку проблеми у загальному вигляді;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;

3) формулювання мети статті;

4) виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.


Стаття супроводжується:

1) рецензією доктора наук;

2) супровідним листом від організації, де працює автор;

3) відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, науковий ступінь та вчене звання, коло наукових інтересів, посада, місце роботи, службова адреса, адреса електронної пошти, службовий і домашній номери телефонів);

4) електронним носієм інформації (дискета або диск), на якому розміщуються дві копії вищезазначених матеріалів (стаття, анотації, відомості про авторів).


Обсяг статті повинен бути в межах від 20 тис. знаків (0,5 др. арк.) до 26 тис. знаків (0,65 др.арк.). Перевищення обсягу може слугувати підставою для відмови у публікації.


Стаття готується у текстовому редакторі Microsoft Word у такому порядку:

1) індекс УДК (зліва);

2) ініціали, прізвища авторів;

3) назва статті;

4) місце роботи, електронна адреса авторів;

5) анотація українською мовою;

6) текст статті із заголовками розділів (Вступ, Аналіз досліджень і публікацій, Постановка завдання, Заголовок І розділу, Заголовок ІІ розділу і т.д., Висновки, Список літератури);

7) ініціали, прізвище, назва статті та анотація російською мовою;

8) ініціали, прізвище, назва статті та анотація англійською мовою.


Оформлення статті

1. Поля: зверху, знизу, справа, зліва – 2 см.

2. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,5.

3. Розділи статті виділяються напівжирним стилем.

4. Використання малюнків і схем небажано.


Оформлення списку літератури

1. Список літератури складається відповідно до порядку посилання.

2. У списку літератури вказуються автори, повна назва твору, місто видання, видавництво, том (номер, випуск), рік видання, загальна кількість сторінок (для статей початкову і кінцеву сторінку).

3. Оформлення літератури має відповідати ГОСТ 7.1-84.

Бібліографічні посилання

1. На одне джерело: [2, c. 145].

2. На кілька джерел: [2; 6; 7].


Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках збірника фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, лягає на авторів опублікованих матеріалів. Передрукування матеріалів, опублікованих у збірнику дозволено тільки зі згоди автора та видавця.Увага!

Редакція повідомляє авторові тільки про рішення з приводу публікації. Редакція не рецензує подані матеріали, і, у випадку відмови в публікації, не повертає рукописи й не вступає в теоретичні дискусії. Рішення з приводу публікації приймається протягом 1 місяця від дня реєстрації рукопису.