Навчально-методична робота_2 PDF Друк

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

 

Кафедра філософії забезпечує викладання комплексу філософських дисциплін у всіх підрозділах НАУ: “Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство, етика і естетика)”. Цей комплекс є обов’язковим для вивчення студентами ІІ –ІІІ курсів денної і заочної форми усього університету.

Для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (6.030403), (6.030406) Інституту міжнародних відносин факультету ФМЕВ всі дисципліни з синтетичного курсу читаються окремо: на 2-ому курсі – «Філософія», на 3-ому – «Логіка» і «Релігієзнавство». Для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» (6.030402) та для спеціальності «Міжнародне право» (6.030404) Інституту міжнародних відносин факультету ФМІП на 2-ому курсі читається окремо «Філософія», «Логіка» і «Релігієзнавство». На 3-ому курсі спеціальності «Міжнародне право» (6.030404) читається така дисципліна, як «Теорії особистості у сучасній філософії та психологічному вихованні»

Для студентів Гуманітарного інституту спеціальності «Соціальна робота» (6.040200 р) 1-го курсу читається дисципліна «Філософська пропедевтика», для спеціальності «Психологія» (6.040100) 2-го курсу – «Філософія психології», також для спеціальностей «Соціологія» (6.040200) і «Соціальна робота» (6.040200 р) на 2-ому курсі окремо читається курс «Філософія», на 3-ому – «Етика та естетика», а на 4-ому «Релігієзнавство». Для магістрів спеціальності «Соціальна робота» (8.040202) читається спецкурс „Методологія наукових досліджень”.

Також для магістрів спеціальності «Інформаційні технології проектування» (8.080402) Інституту комп’ютерних технологій і для магістрів наступних спеціальностей: «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (8.091002), «Електронна побутова апаратура» (8.091003) Інституту електроніки та систем управління читається спецкурс «Філософські проблеми наукового пізнання».

Провідні фахівці кафедри викладають курс лекцій з філософії для аспірантів НАУ та приймають вступні і кандидатські екзамени з філософії.