Семінарське №3. Світові релігії: буддизм та іслам. PDF Друк

1. Історія виникнення буддизму.

2. Віровчення та культ буддизму. Священні книги у буддизмі.

3. Основні напрями буддизму: хінаяна, махаяна, ламаїзм.

4. Історія виникнення ісламу. Мухаммед – життя і діяльність.

5. Віровчення і культ в ісламі. Коран – священна книга ісламу.

6. Основні напрями ісламу.

 

 

Словник термінів: архат, боддхісатва, Далай-лама, закят, імам, іслам, лама, мечеть, мулла, мусульманин, намаз, нірвана, Панчен-лама, сансара, сангха, ступа, хадж, хадіс, шаріат.

Тести для самоконтролю.

1. Основа буддизму – це...

а. Коран;

б. Трактат про „три благодійні істини”;

в. Святе письмо;

г. Вчення про „чотири благородні істини”.

2. Святим письмом буддистів є ..

а. Трипітака;

б. Суттаніпата;

в. Джатакі;

г. Коран.

3. Як називається у буддизмі один з його напрямів (мала колісниця, або вузький шлях до спасіння)?

а. Махаяна;

б. Індуїзм;

в. Фетишизм;

г. Хінаяна.

4. На який період припадає виникнення першої світової релігії – буддизму?

а. Друга половина І тис. до н. е.;

б. Перша половина І тис. до н. е.;

в. Перша половина ІІ тис. до н. е.;

г. Середина VI ст. до н. е.;

5. Релігійно-філософська течія середини І-го тис. до н. е., прихильники якої твердили, що основу світу становить матерія, існування якої має матеріальні і психологічні стадії – це ...

а. Індуїзм;

б. Баїзм;

в. Санкхья;

г. Веданта.

6. Засновник буддизму, який згодом набув ім’я Будда.

а. Сіддхартха Гаутама;

б. Ернест Холмс;

г. Саї Баба;

д. Абу-ру-шин Бернхарт.

7. Що у перекладі означає слово Будда?

а. „святий”;

б. „пророк”;

в. „просвітлений”;

г. „збуджений”.

8. Що в перекладі означає архат?

а. Земний;

б. Чистий;

в. Святий;

г. Гідний.

9. Що теоретично обґрунтовують „Чотири благородних істини”, які виголосив Будда?

а. Доктрину вічного життя;

б. Доктрину спасіння людини;

в. Доктрину життя людини;

г. Доктрину просвітлення.

10. На скільки частин поділяються канонічні тексти палійської версії Трипітаки?

а. Три;

б. Чотири;

в. Дві;

г. Шість.