Семінарське №2. Ранні форми релігійних вірувань та етнонаціональні релігії PDF Друк

1. Первісні релігійні вірування. Умови виникнення та характеристика основних форм первісних вірувань.

2. Етнічні релігії. Закономірності появи та особливості віровчення і культу. Типологія етнічних релігій.

3. Іудаїзм ­‑ історія виникнення та основні етапи розвитку.

4. Релігія та культура індуїзму.


Словник термінів: аніматизм, анімізм, амулет (талісман), ахімса, галаха, зороастризм, ідол, іудаїзм, каббала, камлання, магія, мантри, метемпсихоз, містерія, сикхізм, синтоїзм, талмуд, танах, тора, табу, тотемізм, фетишизм, шаманство.