УВАГА!

У випадку некоректного відображення
матеріалів сайту в Internet Explorer
використовуйте Firefox, Chrome, Opera.
Просимо вибачення за незручності!Designed by:

Історія кафедри PDF Друк

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ


Кафедра філософії була створена на базі кафедри марксизму-ленінізму, яка функціонувала в Київському авіаційному інституті з часу його заснування у 1933 році, ще в довоєнні роки. У 1966 році вона була перейменована на кафедру марксистсько-ленінської філософії та наукового комунізму, у 1972 році – на кафедру марксистсько-ленінської філософії, а у 1990 році – на кафедру філософії.

З 1966 р. до 1970 р. кафедру очолював фахівець з проблем наукового пошуку та оптимізації наукової творчості професор Є. Жаріков. У цей час спрямованість дослідної роботи кафедри була пов’язана з теоретико-пізнавальною тематикою. На кафедрі працювали 10 викладачів.

З 1970 р. до 1971 р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент І.Поліщук, кандидат філософських наук, доцент, учасник Великої Вітчизняної війни.

З 1971 до 1987 року кафедру очолював професор А.Єришев, доктор філософських наук, професор, ветеран Великої Вітчизняної війни. На кафедрі в той час працювали 16 викладачів. Постійно вдосконалювалася методика викладання, в навчальному процесі та у виховній роботі використовувалися результати наукових досліджень, безпосередньо пов’язані зі специфікою навчального закладу, формуванням особистості фахівця.

З 1987 р. до 2000 р. кафедрою керував доцент Є. Сластенко. Значну увагу колектив кафедри приділяв підвищенню якості навчального процесу, узгодженню змісту навчальних програм із випусковими кафедрами університету, вдосконаленню форм та методів викладання дисциплін з урахуванням майбутньої діяльності молодих фахівців.

З вересня 2000 року кафедру очолював член-кореспондент АПН України, доктор філософських наук, професор В.Андрущенко. Під його керівництвом кафедра переглянула структуру філософських дисциплін, зробивши акцент на актуальних проблемах розвитку сучасної соціальної філософії та світової філософської думки.

З липня 2003 р. по теперішній час очолює кафедру філософії Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету доктор філософських наук, професор Л. Дротянко.

Сьогодні на кафедрі філософії працюють 20 штатних викладачів - 5 з яких в Національному авіаційному університеті понад 25 років:

професор Сластенко Є.Ф. –з 1963 року;

доцент Каднікова Л.В. – з 1972 року;

доцент Мокляк Л.І. – з 1982 року;

доцент Черноног Р.А. – з 1985 року;

асистент Ченбай Н.А. – з 1985 року.

У 2007р. з метою удосконалення технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу було створено навчальну лабораторію «Комп’ютерні технології у викладанні філософії».